Östergårdens Familjedaghem

gallery/ostergard3-1

Om oss

 

Östergårdens bakgrund

Jag heter Madeleine, kallas för Madde, och det är jag som driver Östergårdens Familjedaghem (pedagogisk
omsorg) i Spånga. Förr kallades vi för dagmammor. Jag har jobbat med detta sedan 1988. Först i kommunal regi men sedan 1994 har jag drivit detta i privat regi.

Verksamheten sker i mitt hem där jag bor med min man och våra två hundar Lukas och Hugo. De är av rasen Bichon Havanaise som är en allergivänlig hundras. Jag har haft ett flertal barn med allergier och de har klarat av att vistas med hundarna utan problem.

Våra egna barn är stora nu och bor inte längre hemma.

Dagbarnen har flera rum att tillgå i fastigheten: dockvrå, pysselrum och lekrum mm. Vi har också en stor gård med rutschkanor, sandlåda, gungor, lekbåt, planteringar.
 

Jag samarbetar med andra dagbarnvårdare i närområdet och vi träffas några gånger per vecka. Barnen får på så sätt umgås med andra barn i större grupper utöver vår lilla, lugna och trygga grupp.

 

På Östergården serveras hemlagad mat gjord på ekologiska råvaror och barnen kommer alltid i första rummet. MIn verksamhet har nominerats till Stockholms Stads Kvalitetspris vid tre tillfällen under åren.

Vi erbjuder bad i hyrd bassäng vid några tillfällen per år.

 

Jag har en åldersblandad grupp och verksamheten präglas av kreativitet, utmaningar, stimulans och glädje.

Jag sätter alltid barnens utveckling och trygghet i centrum och låter dem utvecklas i sin egen takt så att deras minnen ifrån förskolan blir positiva och roliga.

Jag fokuserar på att ge barnen de verktyg de behöver för att de skall kunna förstå och bearbeta sin omvärld.

Dessa verktyg är bl.a naturvetenskap, matematik, teknik samt språk och kommunikation. Vi experimenterar och utforskar som en del av verksamheten. Exempel på det kan vara att studera hur myrorna jobbar med sin stack eller att använda datorn i verksamheten. Mycket av verksamheten är förlagd utomhus och vi är ofta ute i naturen för att både leka och lära.

Madeleine

 

 

 

Vår målsättning

 

ANSVAR

lära sig ta ansvar för sig själv och andra.

DEMOKRATI
lära sig vikten av att våga uttrycka tankar och idéer och att låta andra göra detsamma .

EMPATIUTVECKLING
försöka förstå andra och sina egna känslor, ta hänsyn och lyssna på varandra.

JÄMLIKHET
lära sig att alla människor har samma värde oavsett kön eller etnisk tillhörighet.

SPRÅKUTVECKLING
sånglekar, sagoläsning och kommunicera mycket

DEN FRIA LEKEN
mycket tid ges till den fria leken

NATURUPPLEVELSER
året runt går vi till skogen/parken/är på vår gård, flera timmar om dagen

KULTUR
teaterbesök, biblioteksbesök, bokbussen, museum, böcker, musik och film

MILJÖARBETE
lära sig sopsortera, lära sig om djur och natur, hålla rent i vår natur och försöka att äta ekologiskt.

BAD/SIMNING
några gånger per år går vi till simhallen för plasklekar och simträning.

 

 

Östergårdens verksamhet

 

På Östergården får ditt barn:

 • Vistas i hemmiljö.

 • Vara delaktig i vardagssysslor = vardagspedagogik.

 • Kamrater att leka med i den lilla gruppen. Fler kamrater när vi ibland träffar ortens övriga familjedaghem.

 • Teater och musikupplevelser samt besök på museum.

 • Trygg bra barnomsorg.

 • Lära sig om natur och miljö.

 • Vistas ute flera timmar / dag.

 • Känna sig omtyckt och respekterad.

 • Lära sig ta hänsyn och samarbeta.

 • Verksamheten bedrivs i enskild regi i hemmiljö.

 • Varannan månad kommer bibliotekets bokbuss till oss så vi kan låna böcker . Alla barn får välja ut sina favoritböcker till verksamheten. Vi besöker också det lokala biblioteket varannan vecka.

 • Varje dag är vi ute. Antingen i skogen , lekparken eller på vår gård . Där finns det sandlåda , gungor , gungdelfin , lekstuga , lekbåt och grillstuga . Vi vistas ute flera timmar per dag . Oftast äter vi lunch och mellanmål ute också

 • Vi badar några gånger per år i simhall.

 • På vinterhalvåret åker vi skridskor på Mellangårdens IP.

 • Dagbarnen har flera rum i fastigheten att leka och vara i.

 

Barnomsorgsavgifter

 

Avgiften följer Stockholms Kommuns taxa och betalas in till Östergårdens konto månadsvis i efterskott . Maxtaxan gäller.

 

gallery/madeleine
gallery/lukas
gallery/barn3
gallery/besok pa solvalla
gallery/badet2
gallery/fagelskadning
gallery/barn1
gallery/pa hal is2

Östergårdshuset - Detta är vad vi står för