Östergårdens Familjedaghem

gallery/ostergard3-1
Namn  
Adress  
Telefon dagtid  
E-postadress  
Orsak till klagomål  
Mitt klagomål  

Klagomål

 

Har du synpunkter på verksamhetens aktiviteter eller innehåll så kan du framföra dessa via nedanstående formulär.
Självklart så kan du också framföra dina synpunkter direkt, via e-post eller på telefon. Du kan framföra ditt klagomål anonymt om så önskas.

Lämna då ditt klagomål i fastighetens brevlåda.

 

 

 

 

Vill du veta mer om barnomsorgen i Stockholm, så klicka på knappen.  

 

 

OBS! Samtliga fält måste fyllas i!